ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3

bb259

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3

aa260 

          วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยนักวิชาการเกษตรกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 3 
กรอบงานวิจัยปี 2565 และพิจารณาโครงการวิจัยงบรายได้กรมการข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าว
กระบี่