ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงาน

bb251

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มวิชาการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 aa252

          วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มวิชาการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จำนวน 35 คน มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง