ม.ราชภัฏสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์ปี63

bb247

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 36 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

 aa248

          วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 36 คน
ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก โดยได้ฟังการบรรยาย
หลักการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลักโดย นางสมคิด  ทิพยโสธร พนักงานประจำ
สำนักงาน และเยี่ยมชมแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง