ร.ร.พัทลุงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาและการแปรรูป

bb246

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม4/9 จำนวน 49 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

 aa247

          วันที่ 29 มกราคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/9 จำนวน 49 คน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ได้มาศึกษา
แหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว โดยได้รับฟังการบรรยายเรื่อง
วัฒนธรรมกับการปลูกข้าวและเยี่ยมชมแปลงนาทดลอง และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากข้าว