ทำบุญตักบาตรปีใหม่

bb239

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

 aa240

          วันที่ 10 มกราคม 2563 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำพิธีตักบาตร
บริเวณแปลงนาข้าวศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และมีการแลกเปลี่ยนของขวัญและรับคำอวยพร
จากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงและข้าราชการอาวุโส