วันพ่อแห่งชาติ62

bb231

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

 

 aa232

          วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วย
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวัน
พ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง