เกษียณอายุราชการ62

bb223

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ นายนิยม รัตนะเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

 aa224

          วันที่ 27 กันยายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญ
แก่นายนิยม  รัตนะเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 ซึ่งได้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
ณ สวนอาหารควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง