วันลองกอง

bb222

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว ในงานวันลองกอง ประจำปี 2562

 aa223

          วันที่ 23 กันยายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว
ในงานวันลองกอง ประจำปี 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
บริเวณศูนย์ราชการ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการ
และการแสดงผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ