สัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว

bb219

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย

 aa220

          วันที่ 4-7 กันยายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมสัมมนาการบริหารงานและแผนงานวิจัยนวัตกรรม
ด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย จังหวัดเชียงราย
พร้อมนี้ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดย นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ได้ร่วมนำเสนองานในหัวข้อ "สีสันข้าวไทยในด้ามขวานสู่ความงดงามด้านนวัตกรรม"
และได้ร่วมจัดนิทรรศการด้านแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสี (ข้าวสังข์หยดพัทลุง และ
ข้าวเหนียวดำหมอ 37)