งานสีสรรพรรณไม้ ครั้งที่ 13

bb215

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวในงาน
"สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13

 aa216

          วันที่ 11-14 สิงหาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดนิทรรศการด้านพันธุ์ข้าวและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 13
ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเป็นประธานในการเปิดงาน