ลงนามถวายพระพรวันแม่ ปี 62

bb214

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 aa215

          วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ และคณะ ร่วมพิธีลงนาม
ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พรบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารหอ
ประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง