พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

bb210

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดี ประจำปี 2562

 aa211

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง