พิธีลงนามถวายพระพรและทำบุญศูนย์

bb208

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 และวันครบรอบ 68 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

aa209 

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
และวันครบรอบ 68 ปี ศูนย์วิจัยข้่าวพัทลุง ได้ทำบุญถวายภัตตาหารเพลและร่วม
รับประทานร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง