วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ปี 2562

bb194

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

 aa195

          วันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับ
ประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ บริเวณกรมการข้าว กรุงเทพฯ
โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมในการ
จัดนิทรรศการพันธุ์ข้าว ได้แก่ พันธุ์สังข์หยดพัทลุง เหนียวดำหมอ 37 และหอมกระดังงา
พร้อมทั้งนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว