ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562

bb187

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

 aa188

          วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
ข้าราชการและพนักงาน ได้จัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของ
ชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งต้นไม้ที่นำมาปลูกคือ ยางนา มะฮอกกานี และแคนา จำนวน 300 ต้น
ณ บริเวณแนวคันดินแปลงนาทดลองศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง