ศวข.พัทลุงได้ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการข้าว

bb186

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ในการต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และนายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

 aa187

          วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
ข้าราชการและพนักงาน ได้ให้การต้อนรับ นายประสงค์  ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว และ
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว ซึ่งได้ให้เกียรติมาเย่ี่ยมเยือน
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน และปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง