วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

bb181

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์"

 aa182

          วันที่ 6 เมษายน 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ
เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์" ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง