ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ

bb178

นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

aa179

          วันที่ 26 มีนาคม 2562 นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนา
ซึ่งสำนักงานพานิชย์จังหวัดพัทลุงร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาและบริษัท "ไบโออะกริเสิร์ซ
(ไทยแลนด์) จำกัด จัดงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง" ณ โรงแรม
ศิวารอยัล โฮเตล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยมี นางสาววันเพ็ญ  นิโครวนจำรัส รองอธิบดี
กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นประธานในการเปิดประชุม