มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb174

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 aa175
          วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การ
ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มาศึกษาดูงานด้าน
โรคข้าวและงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
จำนวน 27 คน