ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

bb159

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 

 aa160

          วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 ณ อาคาร
อเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยกัน แลกเปลี่ยน
ของขวัญและรับคำอวยพรปีใหม่จากผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ
100 คน