งานเทศกาลข้าวไทย

bb158

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)

 aa159

          วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วย นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2561 (Thai Rice Festival 2018)
และร่วมจัดนิทรรศการมหัศจรรย์ข้าวพื้นเมือง เมืองลุง... ณ บริเวณลานคนเมือง 
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยนายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลข้าวไทย 2561