ตรวจติดตามงานโครงการวิจัยปี2562

bb155

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ นำคณะนักวิชาการเกษตรในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ตรวจติดตามงานในโครงการวิจัยข้าว ประจำปี 2562

 aa156

          วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ประธานกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ พร้อมด้วย นายสมบูรณ์  สุวรรณโณ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช นำคณะนักวิชาการเกษตรในกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้
ตรวจติดตามงานในโครงการวิจัยข้าว ประจำปี 2562 พร้อมติดตามงานในแปลงทดลอง
ต่าง ๆ ณ ศูนย์วิจัยข้าวกระบีี่ ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และ
ศูนย์วิจัยข้าวปัตตานี