กิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

bb152

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมจัดจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

aa152 

          วันที่ 4 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักต้นไม้
ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ได้มีการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย
ตัดแต่งกิ่งไม้ ปลูกต้นไม้ บริเวณอาคารสำนักงาน อาคารตึกปฏิบัติการ และพื้นที่
บริเวณศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ประมาณ 115 ไร่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 50 คน