ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและเครื่องตีเยื่อกระดาษ

bb151

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและครีมขนาดเล็ก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล และเครื่องตีเยื่อกระดาษ พร้อมชุดหม้อต้ม อ่างกระจายเยื่อและตะแกรง ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง

 aa151

          วันที่ 3 ธันวาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
ได้ส่งมอบเครื่องบรรจุของเหลวและครีมขนาดเล็ก ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านป่าเล
ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องตีเยื่อกระดาษ
พร้อมชุดหม้อต้ม อ่างกระจายเยื่อและตะแกรง ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง
ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 ชุด ตามโครงการผลิตเมล็ด
พันธุ์ฺดี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพตลาดเฉพาะ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน