ประชุมการดำเนินงานเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

bb140

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 

 aa140

          วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดประชุมการดำเนินงาน
โครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62
ซึ่งมีพาณิชย์จังหวัดพัทลุง เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ผู้ประกอบการค้าข้าวและกลุ่มเกษตรกร เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน
เพื่อจับคู่ธุรกิจตกลงซื้อขายข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยมีนายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้