งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

bb138

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

 aa138

          วันที่ 6-8 กันยายน 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
มอบหมายให้ นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 2 ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง
พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14
ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง