กิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง"

bb134

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง" 

aa134

          วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยคณะ ร่วมกิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง"
ณ โครงการชลประทานจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง