ร่วมสัมมนาการพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนฯ

bb133

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำประธานศูนย์ข้าวขุมชนและผู้จัดการนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)" ปี 2561

 aa133

          วันที่ 13-15 สิงหาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง มอบหมายให้
นายบุญธรรม  แสงทอง พนักงานการเกษตร ส 2 นำประธานศูนย์ข้าวชุมชนและผู้จัดการ
นาแปลงใหญ่ จำนวน 4 ราย เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)" ปี 2561 โดยมีนายลักษณ์  วจนานวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี