ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ปี2561

bb131

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

 aa131

          วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 
มอบหมายให้ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมคณะ
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุุง และพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง