กิจกรรมจิตอาสาฯ Big Cleaning

bb127

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

 aa127

          วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561 โดยการตัดแต่งต้นไม่้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัย
ข้าวพัทลุง