จัดกิจกรรมครบรอบ 67 ปี

bb122

จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ 10 และครบรอบ 67 ปีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 aa122

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้่ร่วมจัดกิจกรรมครบรอบ 67 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
โดยได้มีกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และร่วมลงนามถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
และทำบุญถวายภัตตาหารเพลและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง