วันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2561

bb116

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

 aa116

          วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนา เนื่องในวัน
รักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการและพัฒนาตัด
แต่งต้นไม้บริเวณรอบรั้วด้านหน้าศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยได้ร่วมกันปลูกต้นกระโดน เสลา
และต้นอินทนิน จำนวน 300 ต้น