วันครบรอบ 100 ปี การพระราชทานธงชาติไทย

bb75

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี การพระราชทานธงชาติไทย

 aa74

          วันที่ 28 กันยายน 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี การพระราชทานธงชาติไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง