กิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทุลง

bb73

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สมใจทั่วไป ในกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง

 aa72

          วันที่ 7-9 กันยายน 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและ      
ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ในกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษา
สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง