ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2560

bb69

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

 aa68

          วันที่ 12 สิงหาคม 2560 ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและ
พนักงาน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และพิธีถวายเครื่องราช
สักการะ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์ประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และ
บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง