คลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

bb68

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมบริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560

aa67 

          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
และคณะ ได้ร่วมบริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560 โดยมีนายจรัสชัย  โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
เป็นประธานในการเปิดงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
มีเกษตรกรเข้าร่วมบริการประมาณ 1,000 คน