วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

bb67

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้จัดกิจกรรม "วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

 aa66

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ 
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้จัดกิจกรรม
"วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง" ณ อาคารเอนกประสงค์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์และ
บุคลากร โดยมีพิธีกรรมทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน
"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวิชาราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560