วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2560

bb60

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

 aa59

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณอาคารบ้านพักข้าราชการ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 โดยได้ร่วมกันปลูก
ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นหว้าใหญ่ จำนวน 300 ต้น