ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว

bb55

ดร.ชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ประธานคณะทำงานติดามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว และคณะได้ประชุมรับทราบข้อมูลกระบวนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว

 aa54

          เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ดร.ชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
สกลนคร ประธานคณะทำงานติดตามผลการปฏิบัติงานกรมการข้าว และคณะ พร้อมด้วย
นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง
ได้ประชุมรับทราบข้อมูลกระบวนการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว
ณ ศุนย์วิจัยข้าวพัทลุง