งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

bb138

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: งานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง

ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

bb137 

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวโรงเรียนบ้านควนดินแดง

bb135

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวโรงเรียนบ้านควนดินแดง

จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

bb136

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: จัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่

กิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง"

bb134

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง" 

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง"