งานField day ปี 2563 ที่หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด

bb243

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้และข้าวเหนียวดำหมอ 37 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: งานField day ปี 2563 ที่หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมโตนด

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเยี่ยมเยือนศวข.พัทลุง

bb242

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ให้การต้อนรับ นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวเยี่ยมเยือนศวข.พัทลุง

นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

bb240

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 35 คน และผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุข จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

อ่านเพิ่มเติม: นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดภูผาภิมุขเรียนรู้เกี่ยวกับการทำนา

จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง

bb241

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง ภายใต้โครงการพัฒนาและสนับสนุนการปลูกข้าวพื้นเมืองและข้าวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคใต้ ปี 2563

อ่านเพิ่มเติม: จัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดพัทลุง

ทำบุญตักบาตรปีใหม่

bb239

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

อ่านเพิ่มเติม: ทำบุญตักบาตรปีใหม่