ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

bb148

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

bb147

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

อนุชนชาวนาไทยดูงานการสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

bb145

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

อ่านเพิ่มเติม: อนุชนชาวนาไทยดูงานการสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

ติดตามข้าวพื้นเมืองเหนียมดำหมอ 37

bb146

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชวัญใจ  คชภักดี ร่วมติดตามแปลงข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ 37 

อ่านเพิ่มเติม: ติดตามข้าวพื้นเมืองเหนียมดำหมอ 37

อนุชนชาวนาไทยดูงานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว

bb144

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว"

อ่านเพิ่มเติม: อนุชนชาวนาไทยดูงานการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว