อบรมหลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปฯ

bb180

นางสาวพัชราภรณ์  รักชุม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตและแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: อบรมหลักสูตรกระบวนการผลิตและแปรรูปฯ

อบรมองค์ความรู้ฯ 4 หลักสูตร (นาแปลงใหญ่ ปี 2562)

bb179

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 4 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: อบรมองค์ความรู้ฯ 4 หลักสูตร (นาแปลงใหญ่ ปี 2562)

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/62

bb177

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/62

ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ

bb178

นางสาวสุคน  ศรีเกตุ ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (External Control) ตามมาตรฐานสากล "ข้าวสังข์หยดพัทลุง"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมสัมมนาชี้แจงโครงการตรวจสอบฯ

ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562

bb176

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ กรมการข้าว ประจำปี 2562 "บูรณาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาข้าว"

       

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมวิชาการกรมการข้าว ประจำปี 2562