ม.ราชภัฎสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์

bb224

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา      คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา ได้มาศึกษาดูงานการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: ม.ราชภัฎสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์

เกษียณอายุราชการ62

bb223

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตและมอบของขวัญแก่ นายนิยม รัตนะเรือง พนักงานขับรถยนต์ ส 2 

อ่านเพิ่มเติม: เกษียณอายุราชการ62

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

bb221

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าว ข้าวในวิถีไทยภาคใต้ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาสดูงาน

เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ปี2562

bb220

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ปี2562