เข้าร่วมงานField Day ปี 63 ศพก.บางแก้ว

bb252

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2563 ในสถานีเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: เข้าร่วมงานField Day ปี 63 ศพก.บางแก้ว

ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงาน

bb251

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการกลุ่มวิชาการ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช มาศึกษาดูงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม: ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ศึกษาดูงาน

ร.ร.พัทลุงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาและการแปรรูป

bb246

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม4/9 จำนวน 49 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ร.ร.พัทลุงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนาและการแปรรูป

ม.ราชภัฏสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์ปี63

bb247

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 36 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านเพิ่มเติม: ม.ราชภัฏสงขลาดูงานผลิตเมล็ดพันธุ์ปี63

ร.ร.พัทลุงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนา

bb245

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4/13 จำนวน 44 คน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ร.ร.พัทลุงศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เรื่องการทำนา