ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวม.2 ต.ชัยบุรี

bb120

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 3,200 กิโลกรัม แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม: ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวม.2 ต.ชัยบุรี

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2561

bb117

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้าวผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม: วันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2561

งานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

bb118

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่อง ความสำคัญและกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

วันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2561

bb116

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

อ่านเพิ่มเติม: วันรักตันไม้ประจำปีของชาติ 2561