โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงาน

bb286

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพัทลุง ในกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และฝึกปฏิบัติการเรียนรู้เรื่อง "การทำนาข้าว"

อ่านเพิ่มเติม: โรงเรียนพัทลุงศึกษาดูงาน

ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานงบประมาณปี64

bb285

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงวางแผนการดำเนินงาน ปี 2564 และการบริหารจัดการงบประมาณโครงการ ปี 2564 พร้อมแนะนำข้าราชการใหม่

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมชี้แจงวางแผนการดำเนินงานงบประมาณปี64

ร่วมประชุมทิศทางการเพิ่มศักยภาพ

bb283

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมประชุม "ทิศทางการเพิ่มศักยภาพของกองวิจัยและพัฒนาข้าว ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ"

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมประชุมทิศทางการเพิ่มศักยภาพ

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดฯ

bb284

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง (สบู่ก้อน) หลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง"

อ่านเพิ่มเติม: โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดฯ

เกษตรทฤษฎีใหม่

bb282

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงติดตามการดำเนินงานและติดต้ังป้ายแปลงสาธิตการปลูกข้าว ฤดูนาปี2563/64 โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (เกษตรทฤษฎีใหม่)

อ่านเพิ่มเติม: เกษตรทฤษฎีใหม่