ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

bb199

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายแก่คณะผู้สูงอายุ จำนวน 90 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม: ผู้สูงอายุอบต.นาเกลือศึกษาดูงานด้านข้าวและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว

จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

bb198

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองและพันธุ์ข้าวยอดนิยมภาคใต้ ในงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: จัดนิทรรศการงานวันสับปะรด ผลไม้และของดีอำเภอป่าบอน

ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่าย

bb196 1

รองอธิบดีกรมการข้าว (นางสาวนนทิชา  วรรณสว่าง) ได้ประชุมติดดามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562 ของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนกลุ่มผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมติดตามงานโครงการตามนโยบายและเร่งรัดการเบิกจ่าย

งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด

bb197

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในฐานเรียนรู้เรื่อง การลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดฯเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่ตะโหมด

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต (ภาคใต้)

bb195

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเหนียวดำหมอ 37 และข้าวสังข์หยดพัทลุง เปฌนรูปขนมต่างๆ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับเขต (ภาคใต้) เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับเขต (ภาคใต้)