โครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

bb87

คณะรองผบ.ทสส ในพื้นที่ สนภ.4 นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการ
ฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ
ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฟาร์มตัวอย่างบางแก้ว

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

bb86

ศูนย์วิจัยข้าวได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น ในกิจกรรมคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

งานเทศกาลข้าวใหม่และงานวันพ่อแห่งชาติ

bb84

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้ทุกคนได้เก็นคุณค่า

อ่านเพิ่มเติม: งานเทศกาลข้าวใหม่และงานวันพ่อแห่งชาติ

เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

bb85

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม: เทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561

bb83

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม: คัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561