คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/64

bb301

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ในส่วนของคลินิกข้าว

อ่านเพิ่มเติม: คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/64

สัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

bb300

นายโอรักษ์  ทองเด็จและว่าที่ร้อยตรีหญิงศาตนันทน์  สุจิตโต จัดสัมมนาวางแผนการดำเนินงานของศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)    ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564

อ่านเพิ่มเติม: สัมมนาศูนย์ข้าวชุมชนในระดับพื้นที่ (เวทีชุมชน)

ประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

bb298

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร       ปี 2564 กิจกรรมส่งเสริมขยายการผลิตและขึ้นทะเบียนปลูกข้าว (GI) ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว GI ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง

นักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

bb299

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

อ่านเพิ่มเติม: นักศึกษาม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.นครศรีธรรมราชศึกษาดูงาน

สัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว

bb297

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมสัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม: สัมภาษณ์เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ปลูกข้าว