งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ฤดูนาปี  2563/2564

    ที่                     พันธุ์                   พันธุ์ฺคัด  
    (ตัน)    
   พันธุ์หลัก   
  (ตัน)   
1   กข55 0.2 20.0
2   ชัยนาท 1 0.8 8.0
3   ปทุมธานี 1 1.5 15.0
4   สังข์หยดพัทลุง  1.2 18.0
5   สังข์หยดพัทลุง (อินทรีย์) 0.5 5.0
6   เฉี้ยงพัทลุง 1.0 10.0
7   เล็บนกปัตตานี 1.5 20.0
8   ดอกพะยอม 0.5 1.0
9   ข้าวเหนียวดำหมอ 37 0.5 3.0
10   อัลฮัมดุลิลลาฮ์ 0.5 -
  รวม 10 100.0