งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ฤดูนาปี  2562/2563

    ที่                     พันธุ์                   พันธุ์ฺคัด  
    (ตัน)    
   พันธุ์หลัก   
  (ตัน)   
1   กข55 1.2 22.0
2   ชัยนาท 1 0.4 5.0
3   ปทุมธานี 1 1.0 20.0
4   สังข์หยดพัทลุง  1.0 15.0
5   สังข์หยดพัทลุง (อินทรีย์) 0.4 5.0
6   เฉี้ยงพัทลุง 0.8 10.0
7   เล็บนกปัตตานี 1.3 20.0
8   ดอกพะยอม 0.5 2.0
9   ข้าวเหนียวดำหมอ 37 0.4 1.0
  รวม 7 100.0