งานผลิตเมล็ดพันธุ์

แผนการผลิตเมล็ดพันธุ์คัด/พันธุ์หลัก ฤดูนาปี  2561/2562

    ที่                     พันธุ์                   พันธุ์ฺคัด  
    (ตัน)    
   พันธุ์หลัก   
  (ตัน)   
1   กข41 0.2 5.0
2   กข55 1.1 20.0
3   ชัยนาท 1 0.4 5.0
4   ปทุมธานี 1 1.0 20.0
5   สังข์หยดพัทลุง  0.9 12.0
6   สังข์หยดพัทลุง (อินทรีย์) 0.4 5.0
7   เฉี้ยงพัทลุง 0.8 10.0
8   เล็บนกปัตตานี 1.3 18.0
9   ดอกพะยอม 0.5 3.0
10   ข้าวเหนียวดำหมอ 37 0.4 2.0
  รวม 7 100.0