King0011

sl ptl

 

ข่าวประกาศ

ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2562

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงโดยนายเอกราช  แก้วนางโอ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางชวัญใจ  คชภักดี ร่วมติดตามแปลงข้าวพื้นเมืองเหนียวดำหมอ 37 

อ่านต่อ

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การสำรวจ จำแนกโรคและแมลงศัตรูข้าว

อ่านต่อ

โครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ปี 2561 ได้มาศึกษาดูงานเรื่อง การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน

อ่านต่อ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี และส่งมอบเครื่องชั่งดิจิตอลและเครื่องกวนสาร

อ่านต่อ

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีและส่งมอบเครื่องกรองนำ้มันแบบแรงดัน พร้อมกระดาษกรอง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดประชุมการดำเนินงานโครงการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 2561/62 

อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดอินทราวาส ได้มาศึกษาดูงานแปลงนาทดลองและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเปิดโลกการศึกษา สร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

  ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง จัดกิจกรรมการประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "รณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าว ถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าวตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมกิจกรรม "ยามเช้า เล่าขาน สายสัมพันธ์กับเจ้าเมืองลุง" 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง นำประธานศูนย์ข้าวขุมชนและผู้จัดการนาแปลงใหญ่ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชนโดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)" ปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 12

อ่านต่อ

ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าว ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"  Big Cleaning เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

อ่านต่อ

จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว รุ่นที่ 2

อ่านต่อ

ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (ข้าว) จังหวัดตรัง

อ่านต่อ

จัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านข้าวร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน

อ่านต่อ

จัดกิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาล ที่ 10 และครบรอบ 67 ปีศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

จัดการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพการทำนาและการแปรรูปแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกรมการข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ชัยนาท 1 จำนวน 3,200 กิโลกรัม แก่เกษตรกรนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันถ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่อง ความสำคัญและกระบวนการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้าวผลิตข้าวระดับเขตภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และพัฒนา เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการงานวันภ่ายทอดความรู้เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561 เรื่องข้าววัชพืชและการป้องกันกำจัดณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

นายประสิทธิ์  ศรีทองแก้ว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย นายพิสิฐ  พรหมนารท ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้่าวพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่นาแปลงใหญ่ หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของข้าววัชพืช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรบองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การตรวจรับรอง GAP ข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้บริการความรู้ด้านข้าวแก่เกษตรกรในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การบริหารจัดการศัตรูข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การจัดการดินและการใช้ปุ๋ยในนาข้าว"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่นาแปลงใหญ่ วสช.กลุ่มข้าวชุมชนบ้านไสอ้อ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานโครงการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในกิจกรรมตลาดประชารัฐเกษตรอินทรีย์วิถีนิเวศน์เมืองลุง " รณรงค์กินอาหารปลอดภัยที่พัทลุง"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดฝึกอบรมองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 หลักสูตร "การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักรกลทางการเกษตร"

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ แก่เกษตรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ในเขตจังหวัดภาคใต้ หลักสูตร "การเลือกใช้พันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี"

อ่านต่อ

ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ "5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง" แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 40 คน ได้มาศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง จำนวน 47 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการเพาะปลูก การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ ได้ประชุมคณะกรรมการวิจัย ครั้งที่ 1/2561 เพื่อเสนอโครงการวิจัยใหม่ ปี 2563 และหารือการจัดประชุมวิชาการข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทย ร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดพลังอันยิ่งใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดข้าววัชพืชแก่เกษตรกรสมาชิกนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดรัตนวราราม จำนวน 22 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกทราย จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการและเปิดให้บริการคลินิกข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกุฏ จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมนำนักเรียนโรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย จำนวน 25 คน ศึกษาดูงานแปลงเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

นายพีรพล  รัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ได้จัดกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยหน้าเสาธง

อ่านต่อ

นายอมรศักดิ์  แววศักดิ์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ได้เป็นวิทยากรบรรยายร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดกิจกรรมประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ประจำปี 2561

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฎฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว นางอัญชลี  ประเสริฐศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์และมาตรฐานพันธุ์     ได้มาติดตามงานโครงการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนและงานผลิตเมล็ดพันธุ์

อ่านต่อ

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จำนวน 16 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561"

อ่านต่อ

คณะรองผบ.ทสส ในพื้นที่ สนภ.4 นทพ. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านครองชีพ ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวได้ร่วมให้บริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้น ในกิจกรรมคลินิกข้าวโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้เข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017) ส่งความสุขจากท้องนา หรรษาสู่เมืองกรุง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ ในงานเทศกาลข้าวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ให้ทุกคนได้เก็นคุณค่า

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้นำคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2561 ลงพื้นที่คัดเลือกและพิจารณาคุณสมบัติของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้ให้การต้อนรับ นางสาวชุติมา  บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนาแปลงใหญ่ และติดตามการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขากลาง หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยขัาวพัทลุงได้จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สอดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี 2560

อ่านต่อ

ขอต้อนรับคณะเครือข่ายรักษ์ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 7 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ "อนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย" ภาคใต้ ปี 2560 จำนวน 20 คน ได้มาศึกษาดูงานด้านข้าวเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ข้าวและฝึกปฏิบัติวิธีการผสมพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 4 ท่าน

อ่านต่อ

ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 100 ปี การพระราชทานธงชาติไทย

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลงุ ได้จัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) ปี 2560

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สมใจทั่วไป ในกิจกรรมงานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง

อ่านต่อ

อาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้มาศึกษาดูงานด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและเมล็ดพันธุ์หลัก

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้เรื่องข้าว แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป ในงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 13

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้จัดงาน "วันรณรงค์การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจการบริหารจัดการในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง โดยนางสาวรุจิรา  ปรีชา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ นางสาวมัทนีย์  เม่งช่วย นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ร่วมบริการความรู้ด้านข้าวและวิเคราะห์ตัวอย่างเบื้องต้นในกิจกรรมคลินิกข้าว โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21 กรกฏาคม 2560 นายเลิศเกียรติ  ชูสิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ได้จัดกิจกรรม "วันครบรอบ 66 ปี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กิจกรรมลงนามปฏิญาณตน "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

นายสถาพร  ตัมพวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และคณะ ได้ให้การต้อนรับคุณภัทรัตน์  หงษ์ทอง ผู้อำนวยการสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ และคณะนักการทูตบรรจุใหม่ของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 52 คน

อ่านต่อ

กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ได้ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการข้าว ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ ปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทฺภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

อ่านต่อ

ศูนยวิจัยข้าวพัทลุงได้จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้นำของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ด้านข้าว) ปี 2560 หลักสูตร "องค์ความรู้เรื่องข้าวเพื่อการผลิตข้าวคุณภาพดี"

อ่านต่อ

คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ได้มาศึกษาดูงานด้านพันธุ์ข้าวสังข์หยดพัทลุงและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยดพัทลุง

อ่านต่อ